Skip to content. | Skip to navigation

Navigation

HRP Theme
You are here: Home / News

News

Site News

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

ZAPISZ SIĘ NA WYBORY W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Vancouver zostały utworzone trzy obwody głosowania:

  1. Obwód głosowania nr 109, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Vancouver, Konsulat Generalny RP, 1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, BC V6E 2K3;

Obwód głosowania nr 110, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edmonton, Konsulat RP*, 10960 104 St NW, Edmonton, Alberta T5H 2W6;

 1. Obwód głosowania nr 111, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Calgary, Konsulat RP*, 6224 29th Street SE, Calgary, Alberta T2C 1W3;

*Konsulat kierowany przez konsula honorowego

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

 Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl (dostępny od dnia 17 września 2019r.)

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Vancouver:

 1. telefonicznie, nr tel.: +1 604 688 3530 (należy wybrać opcję 1 – dział konsularny)
 2. e-mailowo: vancouver.info@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1177 West Hastings Street, Suite 1600, V6E 2K3 Vancouver, Canada
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: +1 604 688 3537

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia (plik do pobrania) należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Vancouver pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: vancouver.info@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1177 West Hastings Street, Suite 1600, V6E 2K3 Vancouver, Canada
 3. faksem, nr faksu: +1 604 688 3537.  
  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok

Subject: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok The President of Poland has set the date and times for the European Elections. For us in Canada the vote will be held on Saturday May 25, 2019 during the hours of 7:00 AM to 9:00 PM. The voting station will be held at the Polish Hall. If you would be so kind as to provide the web links listed below to those that may be interested I would be greatly appreciative. thank you John Szumlas, Konsul Honorowy Consulate General of the Republic of Poland in Vancouver <vancouver.info@msz.gov.pl> Szanowni Państwo,

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok - Read More…

Holy Rosary Parish Feast

7 October is the feast of Our Lady of the Rosary and therefore the patronal feast of our parish.

Holy Rosary Parish Feast - Read More…

« December 2019 »
December
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031