Jesteś w: Start / Posługa Duszpasterska

Posługa Duszpasterska

Posługa duszpasterska w naszej parafii obejmuje: sprawowanie Mszy świętej i innych sakramentów oraz odprawianie nabożeństw paraliturgicznych, katechizację dzieci, duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo rodzin, duszpasterstwo chorych.

 

Parafia nasza, jako etniczna, otacza opieką i troską duszpasterską przede wszystkim wiernych posługujących się językiem polskim. Z uwagi jednak na fakt, że młodemu pokoleniu, wychowanemu już w Kanadzie, łatwiej jest porozumiewać się językiem angielskim, staramy się wychodzić naprzeciw jego potrzebom religijnym i duchowym także w tym języku. Nie wykluczamy, oczywiście, również innych nacji mówiących po angielsku.
Jest sprawą naturalną, że pielęgnujemy tradycje i zwyczaje kraju ojczystego i przeżywamy swoją wiarę na nasz specyficznie polski sposób. Staramy się zachować i umacniać wiarę naszych Ojców przez udział we Mszy świętej i korzystanie z sakramentów świętych. Dzieci i młodzież mają możliwość poznawać i zgłębiać prawdy naszej wiary uczestnicząc w katechizacji. Młodzież ma ponadto swoje specjalne spotkania, a dzieci Mszę świętą w piątki i niedziele.
W miarę możliwości spieszymy z pomocą małżeństwom i rodzinom przeżywającym takie czy inne kłopoty i trudności. Pamiętamy także o naszych najstarszych parafianach, często już schorowanych
i przebywających niejednokrotnie w domach opieki.