Jesteś w: Start / Wspólnota Parafialna / Grupy Parafialne

Grupy Parafialne

Sodalicja Różańcowa
Sodalicja Różańcowa istniejąca przy naszej parafii jest odpowiednikiem znanych nam z Polski Kółek Żywego Różańca. Organizacja zawiązała się i rozpoczęła swoją działalność w roku 1933. Jest zatem młodsza o 20 lat od Parafii i w roku 2013 będzie obchodziła swoje osiemdziesiąte „urodziny”.
Grupa Modlitewna Dobrego Pasterza
Z inicjatywy Grażyny Maslowskiej, przy poparciu o. Stanisława Kowala, bylego proboszcza parafii Różańca Św. w roku 1995, powstała przy tej parafii grupa modlitewna "Dobrego Pasterza" Grupa ta istnieje nieprzerwanie już 18 lat i wraz z innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami działającymi przy naszej parafii przyczynia się do ubogacenia życia parafialnego. Obecnie grupa składa się z ludzi z kilku lub kilkunastoletnim stażem w grupie. Oni to stanowią filar tej grupy. Dzięki uprzejmości tutejszych kapłanów, możemy raz w tygodniu, spotykać się na modlitewnym czuwaniu w salce pod kościołem. Obecnie grupa spotyka się w środę po wieczornej mszy św. od 20 do 22. Nowi członkowie są mile widziani, a drzwi naszej salki otwarte są dla każdego chętnego na udział w jednym lub wielu spotkaniach. Nasze spotkania polegają na uwielbianiu Boga, który jest sprawca wszystkiego we wszystkich. Dokonuje się to poprzez: modlitwę różańcowa, śpiew, modlitwę dziękczynienia oraz czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Od pewnego czasu, każdy z nas po kolei bierze udział w przygotowaniu spotkania. Pozwala to nam wszystkim na czynny i aktywny udział w spotkaniu modlitewnym. Celem tego jest wnoszenie indywidualnego wkładu w rozwój i życie naszej grupy. Warto tez wspomnieć angażowanie się grupy w innego rodzaju " posługi modlitewnej" jak np. prowadzenie spotkań modlitewnych w szpitalu czy w domu prywatnym dla osób chorych, które nas o to prosiły. Kilka razy prowadziliśmy również adoracje pierwszo-piątkowe w naszej parafii. W roku 2003 grupa nasza wzięła udział w festiwalu muzycznym " Sacrosong ", zorganizowanym w parafii Różańca Św. W tym samym roku, znaczna cześć naszej grupy udała się z pielgrzymka modlitewna do Medjugorje. "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem "powiedział Jezus do swoich apostołów. Wierzymy, ze mówi to tez do każdego z nas. Jezus, Dobry Pasterz jest patronem naszej wspólnoty modlitewnej, prowadzi nas czasem nawet przez "ciemna dolinę" ale my się nie lękamy bo ON jest zawsze z nami. Dzięki Ci Jezu!
Koło Misyjne Św. Teresy
Koło Misyjne Świętej Teresy przy naszej parafii założone zostało 18. lutego 1977 roku przez ówczesnego proboszcza, o. Piotra Klitę, OMI. Na zebranie założycielskie ojciec Piotr zaprosił Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny, zarząd i członkinie Sodalicji Różańcowej oraz zainteresowanych parafian, celem wyłonienia zarządu Koła. Na przewodniczącą została wybrana nieżyjąca już pani Cecylia Solikoska, wiceprzewodniczącą – pani Władysława Gegecka. Pani Cecylii Makowskiej powierzono urząd kasjerki. Siostra Kornelia Perduła została mianowana sekretarką, Siostra Humilitas Perduła była odpowiedzialna za wysyłkę paczek do Kamerunu, a Siostra Miriam Amborska za napisy, dekoracje i wszelkiego rodzaju ulotki. Głównym celem naszego Koła Misyjnego jest pomoc Siostrom Służebniczkom NMP i Ojcom Oblatom na placówkach misyjnych w północnym Kamerunie. Wysłano wiele skrzyń z odzieżą i żywnością, a także pieniądze na lekarstwa, dożywianie i kształcenie dzieci, na lodówki, maszyny do szycia, samochód, budowę kaplicy i studni. Oprócz misji w Kamerunie pomoc finansowa udzielana jest także misjom na Madagaskarze i placówkom duszpasterskim na Białorusi i Ukrainie, gdzie Oblaci i Siostry Służebniczki pracują. Koło Misyjne Świętej Teresy wspierało też i nadal wspiera naszą parafię, program radiowy “Anioł Pański”, młodzież wyjeżdżającą na spotkanie z Ojcem świętym, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundację Magdy Tomczak, Sisem Day Care Center, seminarium w Obrze i inne dobre dzieła. Fundusze na te dzieła gromadzone są w drodze urządzania bazarów z pączkami, herbatek i loterii, przez sprzedaż kartek świątecznych i kalendarzy, dzięki ofiarom parafian i przyjaciół Koła, a kiedyś także przez udział w edmontońskim Heritage Days. W roku 2017 Koło Misyjne Świętej Teresy przy naszej parafii będzie obchodziło czterdziestolecie swojego istnienia i działalności. Prezeską Koła jest obecnie pani Elżbieta Szynkowska.
Grupy Młodzieżowe
Rycerze Kolumba