Członkowie K. G.

 

Jan Jasiukiewicz483-7769
Stanisław Podwyszyński 479-5909