Zarząd P.R.D.

PrzewodniczącaBarbara Filipowska458-6713
Wiceprzewodnicząca Anna Lembryk 475-5209
Sekretarka Elżbieta Szybkowska 479-5107