Jesteś w: Start / Wspólnota Parafialna / Grupy Parafialne / Sodalicja Różańcowa / Historia i Działalność

Historia i Działalność

 

Sodalicja Różańcowa istniejąca przy naszej parafii jest odpowiednikiem znanych nam z Polski Kółek Żywego Różańca. Organizacja zawiązała się i rozpoczęła swoją działalność w roku 1933. Jest zatem młodsza o 20 lat od Parafii i w roku 2013 będzie obchodziła swoje osiemdziesiąte „urodziny”.
Początkowo istniało 12 róż, z których każda składała się z 15 członkiń, stosownie do 15 tajemnic Różańca. Pierwszym bowiem i podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie chwały Maryi, jako Królowej Różańca świętego i wypraszanie Jej opieki i pomocy dla dzieci Bożych odkupionych Krwią Jej Boskiego Syna. Każda z członkiń jest zobowiązana odmówić każdego dnia jedną tajemnicę różańca, dzięki czemu poszczególne róże mogą codziennie ofiarować swojej Matce i Królowej cały różaniec.
Kiedy w roku 2002 Ojciec św. Jan Paweł II wprowadził czwartą część Różańca, zwaną Tajemnicami Światła, zaszła konieczność przeorganizowania róż w ten sposób, by składały się one z 20 osób.
Obecnie można zauważyć pewien spadek liczebny róż różańcowych, jako że niektóre członkinie zostały już odwołane do wieczności, wiele zaś innych przebywa w domach opieki, a ich stan zdrowia nie pozwala na to, by mogły z pełną świadomością wypełniać podjęte kiedyś zobowiązania. Stąd też jest sprawą niezbędną napływ i nabór nowych członkiń. Dlatego wszystkim niezrzeszonym jeszcze naszym Parafiankom poddajemy tę sprawę do rozważenia i zapraszamy do zasilenia szeregów naszego stowarzyszenia. Oczywiście, mężczyzn dotyczy to także, jako że nic nie stoi na przeszkodzie, by istniały także u nas męskie róże różańcowe, podobnie jak ma to już miejsce w wielu innych parafiach, a Matka Najświętsza w swoich objawieniach zachęca do modlitwy różańcowej wszystkich, nie tylko kobiety.
Trzeba także podkreślić, że Sodalicja bierze czynny udział w życiu liturgicznym parafii, szczególnie w nabożeństwach i procesjach, stosownie do uroczystości i świąt obchodzonych w ciągu roku.
Poza tym, w miarę swoich możliwości, robiąc, na przykład, pierogi albo wypiekając ciasta, stara się pomagać Parafii finansowo, gromadząc fundusze na remonty i wystrój naszego kościoła.
Urząd prezeski Sodalicji pełni obecnie pani Maria Stelmach.